Lokomotive Leipzig Statistiche

Lokomotive Leipzig Statistiche

F 21/10
13:00
V 5
F 22/09
07:30
N 1 5
F 01/09
07:30
N 1 4
F 17/08
10:00
V 4
F 26/07
13:30
V 5
F 13/07
08:00
S
1
S
1
F 10/05
13:30
V 2